azapp

azapp

Viết App có khó không?

Viết App có khó không mất bao lâu viết App được? Nghề viết App (lập trình App) hay còn được gọi là nghề viết ứng dụng đang là một trong những nghề có nhiều triển vọng. Giới trẻ hiện nay…

App là gì

 App  một từ khá quen thuộc trong thời đại phát triển công nghệ số như hiện nay.  App được nhiều người trong thời gian gần đây. App được hiểu là gì? Có bao nhiêu loại App hiện nay. App là…