Cách hoạch toán doanh thu bán hàng đơn giản tránh nhầm lẫn.

Hạch toán doanh thu bán hàng không khó, nhưng đôi khi lại dễ nhầm lẫn. Ngoài việc nắm chắc kiến thức kế toán và thành thạo trong thực hành kế toán. Bạn cần phải có đặc tính của một kế toán viên cẩn thận, thận trọng trong quá trình làm việc. Bạn cũng có thể giảm thiểu những sai sót đáng tiếc trên nếu như sử dụng một công cụ phần mềm kế toán đơn giản dễ sử dụng với mức chi phí duy trì hợp lý.

Hạch toán doanh thu bán hàng.

Theo như chuẩn mực kế toán số 17 thì doanh thu góp phần tăng vốn chủ sở hữu.
Doanh thu là tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp.
Chính vì vậy để đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh đạt hiệu quả thì cần phải có doanh thu bán hàng. Nghĩa là hàng hoặc dịch vụ phải được bán ra. 

Ý nghĩa của việc hoạch toán doanh thu bán hàng.

Việc hạch toán doanh thu bán hàng nhằm xác định được hiệu quả kinh doanh tại thời điểm kế toán.
Hạch toán doanh thu bán hàng là quá trình quan sát, đo lường, tính toán, ghi chép lại doanh thu theo trong kỳ kế toán.

Công việc hạch toán doanh thu.

Những người hàng ngày đảm nhận công việc ghi chép, thu nhận, xử lý, tính toán, quan sát, đo lường để đảm bảo quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra trôi chảy, thông suốt. Chính là các kế toán viên hoặc kế toán tổng hợp, kế toán trưởng. Tuỳ vào quy mô kinh doanh của doanh nghiệp, công ty, cá nhân mà tuyển dụng kế toán dựa vào công việc tương ứng.

Tài khoản hạch toán kế toán doanh thu.

Để đảm bảo cho việc đối chiếu và theo dõi được thuận tiện và dễ dàng thì các phát sinh của tài khoản hạch toán doanh thu được hạch toán vào tài khoản 511. Tương ứng với tài khoản 511 là 111,112, hoặc 131 và 333 (thuế và các khoản phải trả nhà nước).
 
Kế toán doanh thu bán hàng.
Kế toán viên hạch toán doanh thu bán hàng.

Những trường hợp đặc biệt chú ý trong hạch toán doanh thu bán hàng.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 511 có 6 cấp tài khoản cấp 2 cụ thể 5111,5112,5113,5114,5117,5118 tương ứng với chúng lần lượt là doanh thu bán hàng hoá, doanh thu bán các thành phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu trợ cấp, trợ giá, doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư, doanh thu khác.
Ngoài ra những trường hợp đặc biệt như chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại,…  cũng làm giảm số tiền nhận bạn được khi bán hàng. Nghĩa là tài khoản 111,112, 113 của doanh nghiệp sẽ bị giảm. Một số ví dụ cho các trường hợp này là.

Các khoản giảm trừ doanh thu.

Tk 521 được xác định trong các trường hợp hạch toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại theo thông tư 200.
 
Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng.
Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng.

Tài khoản 5211.

Tk 5211- chiết khấu thương mại: tài khoản này dùng để phản ánh khoản chiết khấu thương mại cho người mua do khách hàng mua hàng với khối lượng lớn nhưng chưa được phản ánh trên hóa đơn khi bán sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong kỳ
Trường hợp doanh nghiệp tính thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ, ghi
Nợ tk 521 – các khoản giảm trừ doanh thu (5211, 5213).
Nợ tk 3331 – thuế gtgt phải nộp (thuế gtgt đầu ra được giảm).
            Có các tk 111,112,131,…
Hoặc nợ tk 521 – các khoản giảm trừ doanh thu (5211, 5213).
Có các tk 111,112,131,…

Tài khoản 5212.

Tk 5212- hàng bán bị trả lại: tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị người mua trả lại trong kỳ.
Doanh nghiệp nghiệp tính thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ:
Nợ tk 5212 – hàng bán bị trả lại (giá bán chưa có thuế gtgt).
Nợ tk 3331- thuế gtgt phải nộp (33311) (thuế gtgt hàng bị trả lại).
            Có các tk 111, 112, 131,…
Gtgt tính theo phương pháp trực tiếp, số tiền thanh toán với người mua về hàng bán bị trả lại, ghi:
Nợ tk 5212 – hàng bán bị trả lại.
            Có các tk 111, 112, 131,…
Trường hợp phát sinh các chi phí liên quan đến hàng bán bị trả lại (nếu có), ghi:
Nợ tk 641 – chi phí bán hàng.
            Có các tk 111, 112, 141, 334,…

Lưu ý:

Sau mỗi kỳ kế toán doanh thu hàng cần phải thực hiện công việc như sau.
Nợ tk 511 – doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
            Có tk 521 – các khoản giảm trừ doanh thu.

Công việc hạch toán doanh thu.

Thật vất vả nếu như doanh nghiệp hoặc chính bạn đang kinh doanh nhiều loại hình thương mại. Tuy hiếm gặp nhưng vẫn có xuất hiện tình trạng nhầm lẫn, ảnh hưởng đến việc theo dõi, ghi nhận doanh thu bán hàng. Nhiều kế toán viên phải mất nhiều ngày hoặc tuần để xác định được chính xác lợi nhuận của công ty trong thời gian qua. Đồng thời phải điều chỉnh lại các số liệu (nếu như hoạch toán nhầm) ảnh hưởng đến việc theo dõi của quản lý. Dễ gây hiểu lầm trong nội bộ cũng như công tác quản lý của doanh nghiệp.
 
Hạch toán kế toán doanh thu bán hàng.
Hạch toán kế toán doanh thu bán hàng.
 
Chính vì vậy, nhiều đơn vị đã áp dụng các phương pháp trong việc hạch toán doanh thu bán hàng như sử dụng các phần mềm bán hàng. Những thông tin gợi ý trong quá trình hạch toán kế toán của phần mềm giúp đơn vị bạn và kế toán viên dễ dàng kiểm tra, đối chiếu được dễ dàng, nhanh chóng hơn.
Sử dụng phần mềm bán hàng azapp.me giúp bạn hạch toán kế toán đơn giản tránh nhầm lẫn và tính lợi nhuận thuần nhanh chóng và chính xác nhất. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *