Danh mục Phần mềm nền tảng web

Up selling là gì?

Up selling tăng doanh thu bán hàng hiệu quả.

Nghệ thuật Up selling có thật sự khó không? Tại sao các doanh nghiệp lại luôn sử dụng chiến thuật Up sellinge trong bán hàng. Up selling là gì? Up selling là hình thức bán hàng gia tăng. Người bán…